با سفارش آنلاین از سایت اختصاصی آپاچی علاوه از استفاده از تخفیف‌های مناسبی، سفارش خود را سریع و داغ تحویل بگیرید.

دلیل این همه تازگی غذاهای آپاچی چیست؟

مواد اولیه سالم

متن مرتبط با مواد اولیه سالم و یا متن مشابه در این قسمت درج می شود متن مرتبط با مواد اولیه سالم و یا متن مشابه در این قسمت درج می شود

سبزیجات تازه

متن مرتبط با سبزیجات تازه  و یا متن مشابه در این قسمت درج می شود متن مرتبط با سبزیجات تازه  و یا متن مشابه در این قسمت درج می شود

بسته بندی استاندارد
متن مرتبط با بسته بندی استاندارد  و یا متن مشابه در این قسمت درج می شود متن مرتبط با بسته بندی استاندارد  و یا متن مشابه در این قسمت درج می شود

از چه طریق می‌توانم سفارشم را پرداخت کنم؟

پرداخت نقدی به هنگام تحویل

در زمان ثبت سفارش می توانید نوع پرداخت خود را روی نقدی تنظیم کنید و در هنگام تحویل به پیک دلیوری پرداخت کنید.

پرداخت از طریق درگاه

شما همواره می‌توانید برای راحتی بیشتر از درگاه امن و اختصاصی سایت آپاچی استفاده نمایید.

پرداخت از طریق کارتخوان

در زمان ثبت سفارش می توانید نوع پرداخت خود را روی پرداخت از طریق POS تنظیم کنید و در هنگام تحویل غذا از طریق کارت‌خوان پیک دلیوری پرداخت کنید.