با تماسی که واحد CRM  با خانم کریمی داشتند خاطره ای از ایشان به این شرح زیر منتشر می‌شود:

یادمه چند سال پیش برف شدیدی اومده بود و وقتی پیک غذا رو آورده بود تحویل بده چند تا گربه توی کوچه از بوی غذا دنبالش داشتن میومدن

بعد از اینکه غذا رو تحویل داد از سوپرمارکت براشون تن ماهی خرید و من تمام مدت پشت پنجره میدیدمشون و این شد یه خاطره خوب برای من.