آدرس: الهیه، انتهای خیابان مریم شرقی، ابتدای بوستان پلاک 4